Trends CFO of the Year 2024

Trends kondigt de 13de editie van de ‘Trends CFO of the Year’ aan. Met deze award wil Trends de prestaties van een financieel directeur huldigen.

Dit jaar worden er nog 2 andere prijzen uitgereikt. Enerzijds de Trends Deal of the Year die voor de 5e keer wordt uitgereikt. Aan de andere kant ook de Trends CF’Hope of the Year die voor de 2e keer wordt uitgereikt. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een uitgebreide gala- en netwerkavond op woensdag 29 mei 2024 in Brussels Expo (Paleis 12).

Jury 2024

Uit een uitgebreide lijst namen selecteert een professionele jury kandidaten voor de titel Trends CFO of the Year, Trends Deal of the Year en Trends CF’Hope of the Year. De jury beslist autonoom en onpartijdig.

De jury is zodanig samengesteld dat een reeks persoonlijkheden met een deskundigheid op financieel gebied en met verschillende achtergronden een volledig oordeel over de kandidaten kan vellen.

 • CFO’s of voormalige CFO’s met meerdere jaren ervaring in de functie
 • Consultants gespecialiseerd in corporate finance consulting of CFO recruitment
 • Bankiers of voormalige bankiers
 • Journalisten van Trends en Trends Tendances gespecialiseerd in financiële zaken
 • Academici

De jury probeert de pariteit, of althans een zeker evenwicht, tussen mannen en vrouwen en tussen Nederlandstaligen en Franstaligen te handhaven.

 • Daan Killemaes, Trends
 • Pierre-Henri Thomas, Trends-Tendances
 • Wim Goossens, Clairfield International
 • Dirk Michielsens, Katoen Natie
 • Patrick Smet, Allen & Overy
 • Joffroy Moreau, Ekkofin
 • Philip Hendrickx, Robert Half
 • Fabian Suarez, Man & Science
 • Jeroen Mouton, Kinepolis
 • Philippe Craninx, Moore
 • Isabelle Van Iseghem, onafhankelijk juryvoorzitter
 • An Bels, Hudson België
 • Veerle De Wit, EVS
 • Maryline Serafin, Ethias
 • Maud Larochette, N Side
 • Ingrid Daerden, Aedifica
 • Virginie Martens, BNP Paribas Fortis
 • Pascale Simon, Seewhy
 • Valerie Kibieta, VS Consulting

Trends CFO of the year

Elke CFO van een Belgische onderneming kan in aanmerking komen voor de nominatie als Trends CFO of the Year. De kandidaat/genomineerde moet tijdens de voorbije jaren opmerkelijke prestaties in zijn bedrijf hebben neergezet (zoals een fusie, een overname, transacties of strategische herfinancieringen).

De jury beslist autonoom en onpartijdig. Meer dan op louter kwantitatieve criteria, baseert de jury haar beslissing op de volgende elementen:

SELECTIECRITERIA VOOR DE 3 GENOMINEERDEN:

Financiële prestaties

Beoordeling van de financiële prestaties van de onderneming onder leiding van de CFO over de afgelopen vijf jaar (indien mogelijk), zoals winst, groei, waardecreatie, vrije kasstroom en solvabiliteit.

Is de CFO een financieel professional?

 • Monitoring, verslagen en risicobeheer
 • Financiering en kapitaalbeheer
 • Is de CFO een strategische partner? Innovatie en strategie: wat is het vermogen van de CFO om te innoveren en financiële strategieën voor te stellen ter ondersteuning van de groei van de onderneming. ‘Wegen op de strategie’ is voor de jury een cruciale factor.
 • Aandacht voor nieuwe trends zoals digitalisering, data, AI, duurzaamheid, ESG-criteria,…). Duurzaamheid is een van de elementen waarmee de jury rekening houdt.

Communicatie- en leiderschaps vaardigheden

 • Het vermogen van de CFO om effectief te communiceren met aandeelhouders, de raad van bestuur en werknemers, en zijn/haar leiderschapsvaardigheden bij het leiden van financiële teams. Is de CFO een leider en een peoplemanager?
 • Rekrutering en behoud van financiële professionals
 • Ontwikkeling van de samenwerking binnen de onderneming en meer bepaald tussen de ondersteunende functies en de operationele functies

Beroepsethiek

De CFO moet een sterke beroepsethiek hebben om de transparantie en financiële verantwoording van de onderneming te waarborgen.

PROCEDURE VAN DE NOMINATIES

 1. Keuze van genomineerden: van longlist naar shortlist
  • Eerst wordt de selectie gemaakt op basis van een longlist die wordt aangeleverd door elk jurylid en door de redactie van Trends en Trends-Tendances, op basis van kwantitatieve en objectieve criteria. De voorkeur gaat uit naar CFO’s die werken in privébedrijven gecontroleerd door Belgisch kapitaal. Op basis van de stemmen van de jury wordt een shortlist samengesteld.
 2. Keuze van de winnaar: van shortlist tot winnaar
  • Elk van de 3 kandidaten op de shortlist houdt een presentatie en beantwoordt vragen van de jury. Dit zal een gelegenheid zijn om bepaalde hierboven genoemde objectieve elementen te specificeren, en om kwalitatieve en meer subjectieve elementen aan bod te laten komen: motivatie, presentatie, overtuiging… De winnaar wordt gekozen door een stemming van de jury.

Trends CF’Hope of the year

De CF’Hope of the Year, een trofee die in 2023 voor het eerst werd uitgereikt, zal worden toegekend aan een jonge CFO van een veelbelovende kleine tot middelgrote onderneming die een aanzienlijke groei doormaakt. Met die nieuwe categorie wil Trends de jongere CFO’s van kmo’s, start-ups, groeibedrijven… in de kijker zetten. De voorkeur gaat uit naar CFO’s die werkzaam zijn in particuliere ondernemingen die door Belgisch kapitaal worden gecontroleerd.

SELECTIECRITERIA VOOR DE 3 GENOMINEERDEN:

 • We hanteren een leeftijdsgrens van 50 jaar voor de CFO’s in deze categorie.
 • Financiën beheren van een start-up, scale-up of kmo (bedrijven met minder dan 250 miljoen euro omzet).
 • Financiële en managementervaring
  De CFO moet voldoende sterke financiële en managementervaring hebben om het bedrijf te helpen zijn financiële doelstellingen te bereiken.
 • Inzicht in de bedrijfsstrategie
  De CFO moet een strategische visie hebben op de groei en ontwikkeling van de onderneming op lange termijn, en die kunnen vertalen naar haalbare financiële doelstellingen.
 • Jong, dynamisch en authentiek
  De CFO moet blijk geven van een dynamische persoonlijkheid, open staan voor innovatie, en tegelijk een challenger en een businesspartner zijn. In kmo’s zijn authenticiteit en de capaciteit om bruggen te bouwen belangrijke eigenschappen, waaraan de jury groot belang hecht
 • Communicatieve vaardigheden
  De CFO moet over goede communicatieskills beschikken om duidelijk en effectief te kunnen communiceren met bestuursleden, investeerders en werknemers.
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
  De CFO moet zich kunnen aanpassen aan snelle veranderingen op de markt en oog hebben voor technologische vernieuwing.
 • Beroepsethiek
  De CFO moet een sterke beroepsethiek hebben om de transparantie en financiële verantwoording van de onderneming te waarborgen.

SELECTIEPROCEDURE VAN DE 3 GENOMINEERDEN

De jury houdt rekening met de eigenheid van een kleine onderneming. De werkzaamheden van een CFO van een kmo hebben een ander karakter en een andere dimensie dan die van de CFO van een groot bedrijf.

In deze categorie worden uit een longlist drie kandidaat-laureaten gekozen. De longlist wordt samengesteld op basis van de input van de juryleden, de redacties van Trends en Trends-Tendances, alsook een selectie van groeibedrijven gemaakt door Trends Business Information. De selectie van Trends Business Information gebeurt aan de hand van een aantal financiële criteria, zoals solvabiliteit, vrije cashflow en winst op eigen vermogen. Die worden aangevuld met sociale criteria, zoals het personeelsverloop.

Trends Deal of the year

De Deal of the Year beloont een bepaalde transactie – M&A, IPO, kapitaalverhoging, private plaatsing, … – waarbij een Belgisch bedrijf zich in de loop van het jaar bijzonder heeft onderscheiden. De jury stelt een lijst op van vijf ‘deals’, waaruit een winnaar wordt gekozen.

Met de ‘Deal of the Year’ wil Trends strategisch en financieel leiderschap bekronen.Het belangrijkste criterium om de winnaar aan te duiden is de financiële en strategische meerwaarde die de deal voor alle stakeholders van de onderneming creëert. Daarnaast wordt gekeken naar de snelheid van uitvoering, de complexiteit van de deal, de financieringswijze, enz.

Genomineerden

Genomineerden voor
Trends CFO of the Year
2024:

Koen Sticker
Aliaxis

Toni Turi
Easi

Els De Keukelaere
Ekopak

Genomineerden voor
Trends CF’hope of the Year
2024:

Olivia Doyen
Galère

Valerie Hemberg
ArtiQ

Klaas Reynaert
RSC Anderlecht

Genomineerden voor
Trends Deal of the Year
2024:

29/05/
2024

Programma

18u00 Champagnereceptie
19u00 Academisch gedeelte
  Voorstelling van de genomineerden
  Uitreiking van de award Trends Deal of the Year 2024
Uitreiking van de award Trends CF’Hope of the Year 2024
Uitreiking van de award Trends CFO of the Year 2024
20u15 Galadiner
21u30 Walking dessert & open bar

Partners

EEN INITIATIEF VAN

GOLD PARTNERS

SILVER PARTNER

IN SAMENWERKING MET

Contact

Event Manager
Mieke Knabben
mieke.knabben@roularta.be

© 2023 Roularta Media Group – CopyrightDisclaimerPrivacy PolicyCookie settings